ارتودنسی در نوجوانان


درمان ارتودنسی بیشترین شیوع را در سنین نوجوانی دارد. مهم‌ترین دلیل این امر وجود رشد فعال و فعل و انفعالات مربوط به این دوره در نوجوانان است که شرایط را برای ایجاد تغییرات و حرکات مورد نظر در دندان‌ها و فک بیمار برای ارتودنسی در نوجوانان تا اندازه زیادی فراهم می‌نماید.

ارتودنسی در نوجوانان

معمولا بیشتر دندان‌های دائمی در این سنین به تازگی رویش نموده‌اند و به راحتی به نیروهای ارتودنسی واکنش مناسبی نشان می‌دهند، همچنین از لحاظ روحی و روانی نیز به طور معمول یک نوجوان پذیرش قابل قبولی نسبت به وسایل ارتودنسی نشان می‌دهد و با توجه به خروج از مرحله کودکی همکاری بیشتری با پزشک نسبت به کودکان خواهد داشت. البته در موارد نادری همچون ناهنجاری‌های شدید اسکلتی در فکین ممکن است درمان ارتودنسی در این سنین انجام نشود و تا زمان اتمام رشد اسکلتی بیمار به تعویق بیفتد. زیرا اگر در این موارد درمان ارتودنسی در سنین نوجوانی و با شرایط فکی بیمار در آن زمان طرح‌ریزی و اجرا گردد، ممکن است در آینده رشد نامناسب اسکلتی رابطه‌ی فکی را تغییر داده و نتایج درمان را تحت تاثیر قرار دهد و مهم‌تر از آن پتانسیل انجام درمان صحیح را در آینده از بیمار سلب نماید.

پاسخی بگذارید

به این پست امتیاز دهید.
به اشتراک بگذارید:


wer
5wu