به چه علت بیماران به استریپ کردن دندان نیاز دارند؟

متخصص ارتودنسی به منظور از مرتب کردن دندان‌ها و بهتر کردن عمل جویدن غذا به فضای کافی مابین آنها نیاز دارد. در صورتی­ که فضای مورد نیاز برای صاف کردن دندان‌ها کم باشد آنوقت متخصص ارتودنسی عمل تراشیدن را بر روی چند دندان انجام می‌دهد تا فضای مناسب ایجاد گردد. با این روش دیگر نیازی به کشیدن دندان‌ها نیست. افزون ­بر این، امکان شکل دادن مجدد به دندان‌ها هم وجود دارد.